IXè Congrés Espanyol de Criminologia "Prevenir, castigar, reintegrar"

Els dies 27, 28 i 29 de juny de 2012, va tenir lloc a Girona El IXè Congrés Espanyol de Criminologia , sota el títol 'Prevenir, Castigar, Reintegrar'.

Organitzat per la Universitat de Girona, la Societat Espanyola d'Investigació Criminològica (SEIC) i la Federació d'Associacions de Criminòlegs d'Espanya (FACE).

Sessió plenària del 27 de juny de 2012

Resultats col·leccions

Cap resultat