Symposium John Rawls: Centenary of John Rawls and 50th anniversary of A Theory of Justice

International Symposium John Rawls: Centenary of John Rawls and 50th anniversary of A Theory of Justice

Girona, 14 i 15 d'octubre de 2021

Universitat de Girona. Facultat de Lletres

International Symposium John Rawls

Resultats col·leccions

Cap resultat