V Workshop de Filosifia del Dret Privat

Vè Workshop de Filosifia del Dret Privat

Universitat de Girona. Facultat de Dret. Aula de Pràctica Jurídica

Dimecres, 16 de març de 2022