1a Jornada Campus Aigua: Recerca i Territori

1a Jornada Campus Aigua: Recerca i Territori

24 i 25 de març de 2022

Organitzat per Campus Aigua - Universitat de Girona

El desenvolupament ens aporta beneficis molt importants que contribueixen a millorar la nostra qualitat de vida però alhora implica repercussions negatives sobre el medi i especialment en l’àmbit de l’aigua.

En aquest sentit, la recerca científica adquireix una importància cabdal de cares a trobar solucions als reptes a que ens enfrontem, incloent-hi l’adaptació al canvi climàtic, la conservació dels ecosistemes naturals, la gestió dels recursos hídrics, la depuració d’aigües residuals, els conflictes socials i els aspectes econòmics.

L’objectiu principal de les jornades de l’Aigua del Campus Aigua és apropar el coneixement generat pels grups de recerca de la Universitat de Girona en l’àmbit de l’aigua a la societat, compartir experiències i establir col·laboracions amb els diferents agents del territori per millorar així la seva qualitat de vida ara i en el futur.

Resultats col·leccions

Cap resultat