Listar LIBERI. Grup de recerca en infància, joventut i comunitat por fecha de publicación