A imatge i semblança divines

cicle de conferències:

A imatge i semblança divines. Feminisme i gènere en la tradició jueva.

(febrer a juny de 2023)


2 de febrer: El Llibre de la claredat i la concepció andrògina de la divinitat en la càbala. Manuel Forcano


9 de març: Mujeres y Talmud: ausencia y presencia femenina en la escuela rabínica. Olga Ruiz Morell


30 de març: La vindicació de Vashti: la construcció de Vashti a la literatura rabínica i al pensament feminista jueu. Irene Muzás Calpe


4 de maig: Prohibicions i transgressions: el gènere, el sexe i les dones en les comunitats jueves medievals de Catalunya. Irene Llop Jordana


1 de juny: Pureza, impureza, purificación: las prescripciones de mikvot y la vida de cada día. Daniel Esparza Olivero


Institut d'Estudis Nahmànides

Resultats col·leccions

Cap resultat