00:00/00:00 </>
​700.mp4
​700.mp3

L'Aparició de la idea del purgatori en el món occidental

Full Text
Share
Explicació de com i quan apareix la idea del purgatori en el món occidental, a partir de referències en llibres i textos catalans ​
​Tots els drets reservats