El paper de les col·leccions en els museus actuals

3 de juliol de 2023


La jornada ''El paper de les col·leccions en els museus actuals'' és un espai destinat a debatre, des de la reflexió provinent de la recerca, el paper que juguen les col·leccions dels museus en un nou context social en que la museologia, a nivell internacional, s’ha redefinit per adaptar-se a les noves demandes socials.

Resultats col·leccions

Cap resultat