8a Jornada Observatori dels Públics del Patrimoni Cultural de Catalunya. Desenvolupament de públics. Eines per atreure noves audiències

Jornada OPPCC 2023


Desenvolupament de públics. Eines per atreure noves audiències. Els responsables dels museus i altres equipaments patrimonials de Catalunya tenen interès i dediquen esforços en rebre un major nombre de visitants i, a més, acollir uns públics cada vegada més diversos. Tant els museus, com les administracions públiques, destinen –i han destinat des de fa molts anys– elevats pressupostos i recursos a incrementar l’ús social del patrimoni cultural. De tota manera, tant les aportacions de les administracions públiques com la dedicació entusiasta dels equips dels museus no sempre aconsegueixen incrementar la proporció de persones que els visiten. Els estudis realitzats indiquen que una part considerable dels visitants dels museus a Catalunya són turistes i una altra part també significativa procedeixen de les visites escolars. A part d’aquests dos grans col·lectius, qui més visita museus? Més enllà de les persones que reconeixen el valor que tenen els museus com espais d’aprenentatge, coneixement, gaudi i socialització és molt complicat arribar a determinats grups socials. Els joves, la gent gran, persones amb baixos nivells de renda o d’alfabetització, així com les persones que han arribat a casa nostra d’altres països (especialment cercant la possibilitat de treballar i poder assolir majors nivells de seguretat) són alguns dels col·lectius que estan poc representats entre els visitants habituals dels museus. Què s’ha de fer per aconseguir modificar la percepció que una part de la societat té dels museus? Quina oferta, quina comunicació, quina actitud han de tenir els museus per ser percebuts com un espai per a tothom, on tothom és benvingut i tothom hi trobarà alguna cosa que li interessi, li commogui o l’interpel·li? El desenvolupament de públics té per finalitat ampliar les audiències dels museus i altres equipaments patrimonials. Es tracta d’una àrea d’interès creixent des de finals del segle passat i que ha evolucionat en paral·lel amb l’evolució de la societat i dels museus. L’anàlisi d’aquesta evolució posa de manifest la polisèmia del terme desenvolupament de públics en el moment actual.

Resultats col·leccions

Cap resultat
Thumbnail

Cloenda de la Jornada

Class open access