Seminari sobre Intel·ligència Artificial (eXplainable AI) - 2023

Seminari eXplainable AI (XAI). Edició 2023​

Dr. Sebastian Lapuschkin de Fraunhofer-Berlin

12, 13 i 14 de desembre de 2023

Lloc: EPS. Sala d'Actes de l'edifici P4

Resultats col·leccions

Cap resultat