00:00/00:00 </>
​952.mp4
​952.mp3

La Seconde expansion féodale catalane, continentale et outre-mer

Full Text
Share
El procés de l'expansió catalano-aragonesa del segle XVIII, els seus determinants, els efectes sobre les societats conquerides i el tipus de societats “de reconquesta” es troben lluny d'ésser objecte d'un acord historiogràfic. La idea central del col•loqui és descobrir les relacions que lliguen l'expansió a la feudalització de la societat cristiana. Però si hom no pot plantejar una interpretació intel•lectualment satisfactòria de la conquesta al marge d'una percepció dels caràcters diferencials de la societat conqueridora i de la societat conquerida, cal també donar compte dels aspectes no-feudals tant de l'acció de conquesta en si mateixa, com de les societats que han sorgit de l'avanç cristià, i facilitar una interpretació coherent de les formacions socio-polítiques dominades, per a les quals el concepte de “societat tributaria” sembla que constitueix un instrument d’anàlisi útil. Entre les aportacions particularment interessants de les recents investigacions, de les quals s'ha donat compte en les comunicacions d'aquesta segona part del col•loqui, cal subratllar l'estreta associació de l'arqueologia i de la toponímia en la problemàtica històrica, i l’anàlisi precisa d'estructures jurídiques, econòmiques i socials de caràcter local, especialment a través del sistema de I'emfiteusi, el qual sembla ésser l'instrument per excel•lència de la forma particular de feudalització que coneixien les regions recentment conquerides. Un dels problemes més interessants que es pot emmarcar més bé a partir d'aquestes anàlisis, malgrat que les llacunes de la documentació en fa difícil la solució, és el de l'extensió, la naturalesa exacta i el sistema de posta en conreu de la petita explotació, la qual es troba en la base de l'edifici socio-econòmic ​
​Tots els drets reservats