00:00/00:00 </>
​4608.mp4

Pràctica 3. Fonaments de Física II [Circuits de Corrent Continu]