Listar El judaisme i l'opinió pública a l'Europa de la segona meitat del s. XX por fecha de publicación