Sessions professors visitants màster Vibot

Sessions del seminari impartides per docents visitants dins el mòdul "Visual perception" del Màster Erasmus Mundus Vision and Robotics (VIBOT) de la Universitat de Girona.