Browsing Jornada "Llengua, immigració i salut: comunicació assistencial amb la població immigrant" by Author