Jornada d'estudi "El món d'ahir de Joan Estelrich (Dietaris, cultura i acció política)"

Jornada d'estudi "El món d'ahir de Joan Estelrich (Dietaris, cultura i acció política)"

A finals de l’any 2012, es va publicar, a cura de Manuel Jorba, una àmplia mostra del esperats dietaris inèdits de l’intel·lectual mallorquí, promotor cultural i assagista Joan Estelrich (Felanitx, 1896 - París, 1958). La publicació d’aquest volum, que conté textos des de l’any 1914 fins al 1949, constitueix un veritable esdeveniment cultural tant per als amants del gènere dietarístic i memorialístic com per a tots aquells lectors que s’interessin per les turbulentes relacions entre els intel·lectuals i la política catalana.

Director de la Fundació Bernat Metge, activista cultural i promotor de diaris i revistes, Estelrich hi desplega un impactant autoretrat d’un intel·lectual català que es cartejava amb autors europeus dels any vint i trenta del segle passat tan rellevants com Paul Valéry, Emil Ludwig o Stefan Zweig. Els dietaris també constitueixen una immersió en la complexa mentalitat del catalanisme conservador per part d’un membre de la Lliga, diputat a Corts per Girona, i en les seves innombrables contradiccions polítiques, culturals i lingüístiques, que van portar, finalment, Estelrich a ser l’intel·lectual català amb més altes responsabilitats polítiques de la dictadura franquista, com a representant d’Espanya a la UNESCO.

Erudit, egòlatra i ambiciós, però també dispers, impúdic i frívol, Estelrich va viure al llarg de la seva vida en un món dominat pels valors de l’epicureisme, fet d’alta cultura i diplomàcia, luxes, salons literaris, relacions amoroses, balls, màscares i miralls, un “veritable món d’ahir” que constitueix un dels millors retrats de l’auge i el declivi de la cultura europea d’entreguerres.

Per aquest motiu, la Càtedra Josep Pla ha organitzat una jornada d’estudi a l’entorn de Joan Estelrich que ha reunit lectors i experts destacats en l’anàlisi de la seva obra per reflexionar i discutir la vigència de la seva figura en la cultura catalana.

Data: 25 d'abril de 2014

Lloc: Aula de Música de la Facultat de Lletres

Resultats col·leccions

Cap resultat