Eines per elaborar el Treball Final de Grau amb èxit

Thumbnail

17 consells per fer l'exposició oral d'un treball

Interactive resource closed access

Thumbnail

Mòdul 3. La revisió del treball

Interactive resource closed access

Thumbnail

Mòdul 2. Cercadors: Biblioteca digital UdG

Interactive resource closed access

Thumbnail

Mòdul 2. Cercadors: Dialnet i DOAJ

Interactive resource closed access

Thumbnail

Mòdul 2. La normativa tècnica vigent aplicable

Interactive resource closed access

Thumbnail

Mòdul 2. Hi ha treballs sobre el mateix tema que el meu?

Interactive resource closed access

Thumbnail

Mòdul 3. Planificació i redacció del treball

Interactive resource closed access

Thumbnail

Mòdul 1. Triem el tema: Catàleg i Termcat

Interactive resource closed access

Thumbnail

Mòdul 1. Preparació de la cerca: Google Acadèmic

Interactive resource closed access

Thumbnail

Mòdul 1. Com començo?

Interactive resource closed access