I Congrés internacional sobre literatura i corrents territorials: la construcció literària del territori

I Congrés internacional sobre literatura i corrents territorials: la construcció literària del territori

Lloc: Sala de Graus de la Facultat de Lletres de la Universitat de Girona

Dates: 8 i 9 d'octubre de 2015

La representació literària de les terres de Girona serà l’eix vertebrador d’aquest primer congrés sobre literatura i corrents territorials, que prestarà una especial atenció als casos de la Costa Brava i de l’Empordà. Aquestes dues zones, tot i compartir un mateix segment geogràfic, han acabat adquirint una simbologia pròpia significativament diferent. La literatura i les arts de principis del segle XX començaren a projectar unes imatges de la Costa Brava i de l’Empordà que s’han acabat instal·lant en l’imaginari col·lectiu actual. L’estudi dels processos de patrimonialització literària a què van ser sotmesos aquests dos indrets poden extrapolar-se a altres espais geogràfics; i les teories sobre el literary heritage, una de les branques de coneixement que actualment gaudeix de més interès acadèmic arreu d’Europa, són útils per explicar la formació de la construcció literària del territori i les seves implicacions en la història de la literatura.

Resultats col·leccions

Cap resultat