Browsing I Congrés internacional sobre literatura i corrents territorials: la construcció literària del territori by Author