Red de Filofosofía del derecho privado

"Red de filosofía del derecho privado"

Xarxa integrada per les universitats Adolfo Ibáñez de Xile, Externado de Colòmbia i la Universitat de Girona que té com a objectiu treballar, reflexionar, debatre, i investigar sobre la filosofia del dret privat.

Resultats col·leccions

Cap resultat