V Congrés d´Història de Girona

V Congrés d´Història de Girona: Monestirs i convents a Girona

Data: 12 i 13 de novembre 2015

Lloc: Girona

L’Institut d’Estudis Gironins (IEG) i l’Ajuntament de Girona coorganitzen enguany el Vè Congrés d’Història de Girona amb ocasió de commemorar el mil·lenari de la fundació del monestir de Sant Daniel.

Aquest any el Vè Congrés d´Història de Girona està dedicat a l’estudi dels convents i monestirs de Girona des de l’inici del monaquisme a la nostra ciutat fins als temps moderns. Aquest tema ha merescut amb intermitències l’atenció de la historiografia. Resten, però, llacunes per completar i, tot i que la bibliografia és extensa i alhora desigual segons els períodes, cal revisar continguts i segurament cal també plantejar nous punts de vista.

El congrés centra l’atenció en la recerca més recent i en l’estudi d’aquells aspectes innovadors que impliquin la revisió d’alguns dels episodis, o que serveixin per omplir buits d’allò que no ha estat tractat o que ho ha estat d’una manera deficient.

Monestirs i convents a Girona

Resultats col·leccions

Cap resultat
Thumbnail

La cuina conventual

Class open access