VI Congrés d´Història de Girona

VI Congrés d´Història de Girona: Hospitalitas et Caritas: Hospitals, cases de beneficència i caritat a Girona al llarg de la Història

Data: 22 de març de 2019

Lloc: Girona

Organitzador: Institut d’Estudis Gironins (IEG)

El congrés d’enguany centra l’atenció en la recerca més recent i en l’estudi d’aquells aspectes relacionats amb la malaltia i la pobresa, amb la intenció que serveixi per omplir buits en aquells aspectes que no han estat tractats, o que ho han estat d’una manera deficient o parcial. Singularment el congrés es vol ocupar també de les institucions com la Pia Almoina, els hospicis i els diversos hospitals de la ciutat de Girona que des de l’antiguitat varen socórrer els desvalguts.

Hospitalitas et Caritas: Hospitals, cases de beneficència i caritat a Girona al llarg de la Història

Resultats col·leccions

Cap resultat
Thumbnail

L'Almoina del Pla de la Seu

Class open access