Whokshop “Nanocelulosa, nanomateriales y sus aplicaciones”

Whokshop “Nanocelulosa, nanomateriales y sus aplicaciones”

Data: 27 de juny de 2022.

Lloc: Universitat de Girona. Sala de Graus de la Facultat de Lletres.

Workshop organitzat per Redes Temáticas NANOCELIA “Transferencia tecnológica sobre aplicaciones de nanocelulosa en Iberoamérica” i la Universitat de Girona.

El programa del curs inclou temes com: Lignonanocel·lulosa micro/nanoestructurada a partir de bagàs de canya de sucre; Caracterització de microfibres o nanofibres: Branching Index; Ozonització de pasta termo-mecànica per produir micro/nanofibres de cel·lulosa; Nanocel·lulosa fibril·lar a partir de fusta del Perú: Bolaina blanca (Guazuma crinita); Aplicació de CMF en empastaments industrials per a la producció de cartrons de fibra reciclada; Nanocel·luloses per tractament amb àcid oxàlic: aplicació en pel·lícules, recobriments i paper; Emulsió Pickering amb nanocel·lulosa; Aerogels de nanofibres de cel·lulosa amb propietats hidrofòbiques; Materials basats en nanocel·lulosa per al tractament d'aigües residuals; Nanocel·lulosa com a agent col·loïdal per a aplicacions alimentàries; Nanocel·luloses i Bioeconomia circular a Costa Rica; Sistemes d'alliberament controlat basats en nanocel·lulosa bacteriana per al tractament i quimoprevenció del càncer colorectal - Programa NanoBioCáncer; Organink: Nanocel·lulosa i biopolímers com a base de negoci per a EBT.

Resultats col·leccions

Cap resultat