V Seminari d'Història Política i Cultural

Organitzat pel Grup d’Estudis Culturals, Artístics i Polítics (s. IX-XXI) de l’Institut de Recerca Històrica de la Universitat de Girona [GRHCS109], el projecte “España, la primera posguerra, la dictadura de Primo de Rivera y sus articulaciones con Italia, Portugal y Argentina” (PID2020-112800GB-C22), que forma part del projecte coordinat “Posguerras comparadas. De la democracia en retroceso al triunfo de la democracia en Europa y América. Fascismos, conservadurismos, dictaduras y sus legados (1918-1968)” (POSCOM), el Grup de Recerca en Guerra, Radicalisme Polític i Conflicte Social (GRECS) i la xarxa VOICES. Amb el finançament del Departament d’Història i Història de l’Art (UdG).

Resultats col·leccions

Cap resultat