CiDd: II Congrés Internacional de Didàctiques 2010

L’activitat del docent apareix avui en dia com un intermediari central de les finalitats del projecte social, les polítiques educatives, els programes i els plans d’estudi, vector dels processos escolars d’interacció dels alumnes amb les pràctiques escolars i amb els sabers. L’activitat docent desborda amplament les fronteres espacials de l’aula i temporals del temps de la classe. Què sabem de l’activitat que es desplega més enllà d’aquestes fronteres i de les seves relacions amb la dimensió més visible de les pràctiques didàctiques a l’aula? Com estudiar l’activitat del professor des d’una perspectiva didàctica? Quines relacions podem establir entre els textos que defineixen les polítiques educatives i les limitacions que troben els professors en les seves pràctiques diàries? Quin lloc s'atribueix a l’activitat docent en els programes de formació (inicial i continuada)? Quines noves relacions s’estableixen entre la investigació i les pràctiques docents?

Més enllà de la prescripció pròpia al projecte social de l’escola i altres àmbits educatius, els processos d’ensenyament-aprenentatge es realitzen i transformen a través del tamís d’una activitat docent i contribueixen d’aquesta manera als processos de transposició didàctica de les diferents disciplines. Les didàctiques de les disciplines escolars, al situar els continguts de l’ensenyament al centre de les seves preocupacions, ens porten a interrogar els processos de construcció i transformació de l’activitat docent com a producte del funcionament de la institució escolar.

Girona, 3, 4, 5 i 6 de Febrer de 2010

L'activitat del docent: intervenció, innovació, investigació

Resultats col·leccions

Cap resultat
Thumbnail

Conferència inaugural

Class open access