Visualitzant III Jornades d'Estudi sobre Juristes i Notaris: els drets històrics i l'Espanya viable per data de publicació