El Wilsonisme global i el seu impacte a Europa i Amèrica

2 i 3 de novembre de 2023

El Congrés Internacional “El Wilsonisme Global i el Seu Impacte a Europa i Amèrica” forma part de les activitats del projecte de recerca «España, la primera posguerra, la dictadura de Primo de Rivera y sus articulaciones con Italia, Portugal y Argentina» (PID2020-112800GB-C22), del grup de recerca consolidat Guerra, Radicalisme Politic i Conflicte Social (GRECS) i de la xarxa «Violencia, Identidad y Conflicto en la España del Siglo XX» (VOICES).


Aquesta activitat s’ha realitzat amb el suport del Departament d’Història i Història de l’Art i el Seminari Permanent d’Estudis Polítics i Culturals de l’Institut de Recerca Històrica de la Universitat de Girona.

Resultats col·leccions

Cap resultat